Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250897
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Harmonogram rekrutacji 2019/ 2020

   :

Lp.

Nazwa czynności

Termin realizacji

Postępowania rekrutacyjnego

Postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

11.02. – 22.02.2019 r.

 

03.06.-07.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę                     w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25.02.-26.02.2019 r.

 

10.06.-14.06.2019r.

3.

Na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

27.02.-01.03.2019r.

 

17.06.-21.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.03.2019 r.

do godz. 14.00.

25.06.2019r.

do godz. 14.00.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 07.03 - 08.03.2019 r.

do 26.06.2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.03.2019 r.

do godz. 14.00

28.06.2019 r.

do godz. 14.00.