Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250880
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Potwierdzenie woli przyjęcia

……………………………………………

( miejscowość, data)

…………………………………………………………………..

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka

…………………………………………………………………

Adres zamieszkania

………………………………………………………………..

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA  DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA

 

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka …………………………………………………..ur. ………………………..

zakwalifikowanego  do Przedszkola w Wierzchowie na  rok szkolny 2019/2020

……………………………………………………………………

Podpis rodziców